1. Du lịch

 2. Trải nghiệm

 3. Ẩm thực

 4. Lịch sử - văn hóa

 5. Khách sạn- nhà nghỉ

 1. Mùa xuân

 2. Mùa hè

 3. Mùa thu

 4. Mùa đông

 1. Lộ trình dạo bộ trên đảo Kasado

 2. Suối nước nóng Oojou, Shiosainoyu

 3. Đám cưới cáo

 4. Đại kiếm Hajano Ontachi

Tại thành phố Kudamatsu tỉnh Yamaguchi, chúng tôi đang phát thông tin du lịch qua trang web thông tin du lịch, nhằm nâng cao mức độ nhận thức của mọi người ở hải ngoại về thành phố này.

Ở trang web này, chúng tôi giới thiệu về sự hấp dẫn của các khu du lịch, ẩm thực của thành phố Kudamatsu, bằng 5 ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc (chữ giản thể, chữ phồn thể), tiếng Việt).